Viši asistent Pravnog fakulteta udaljen sa radnog mjesta

Viši asistent Pravnog fakulteta Njegoslav Jović, a protiv kojeg će biti sproveden disciplinski postupak zbog osnova sumnje na težu povredu radne obaveze i discipline i postupak pred Etičkim komitetom, udaljen je sa radnog mjesta, odluka je koju je donio rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Radoslav Gajanin.

Kako se navodi u saopštenju Univerziteta u Banjoj Luci, u prijedlogu dekana Pravnog fakulteta prof. dr Željka Mirjanića za udaljenje radnika sa radnog mjesta višeg asistenta, navodi se da svi dokazi ukazuju na neprofesionalno i moralno neprihvatljivo ponašanje radnika, a čime je nanesena ozbiljna šteta Univerzitetu.

Takođe, dekan Pravnog fakulteta je dostavio i Inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka zbog osnovane sumnje na težu povredu radne obaveze i discipline kao i zahtjev Etičkom komitetu za utvrđivanje povrede Kodeksa etike Univerziteta u Banjoj Luci.

Kako se dodaje, Univerzitet u Banjoj Luci još jednom najoštrije osuđuje svaki oblik neakademskog i neprofesionalnog ponašanja svih zaposlenih, te poziva sve one koji imaju saznanja o bilo kakvom obliku nedoličnog ponašanja da isti prijave rukovodstvu Univerziteta i njegovih članica.

Naglašeno je i to da će Univerzitet u svakom trenutku preuzeti sve potrebne mjere i radnje u cilju zaštite integriteta Univerziteta, kao i svih studenata i zaposlenih.

Tagovi: