Dodik najavio građevinsku dozvolu za aerodrom u Trebinju

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se nada da će do kraja godine biti dobijena građevinska dozvola za izgradnju aerodroma u Trebinju.

Mislim da ćemo do kraja godine uspjeti svi zajedničkim naporima da dođemo do građevinske dozvole za izgradnju aerodroma u Trebinju. To je zajednički projekat koji podržava i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić - rekao je Dodik prilikom obilaska sajma privrede u Mostaru.

Vučić je naglasio da će Srbija dati novac, samo da oni uspiju da dobiju dozvole.

Lokacija planirana za izgradnju Aerodroma Trebinje, nalazi se zapadno od urbanog centra grada prema naselju Hum i entitetskoj granici sa FBiH.

Obuhvata dijelove naseljenih mjesta Trebinja: Hum, Jusići, Petrovići, Jušići, Taleža, Duži, Ljubovo, Gola Glavica, Klikovići i Cerovac, navodi se u Studiji uticaja na životnu sredinu za izgradnju i rad Aerodroma Trebinje – Nacrt.

Za potrebe izgradnje, odnosno svih sadržaja predviđenih na lokaciji urađen je Zoning plan područja posebne namjene Aerodrom Trebinje i Strateška procjena uticaja Zoning plana na životnu sredinu.

Ovim dokumentom su definisane zone i sadržaji u smislu buduće namjene i korišćenja površina, uzimajući u obzir postojeće stanje i planirane sadržaje. 

RTRS

Tagovi: